www.maraton-ladja.hr

 

IZBORNA SKUPŠTINA ULN 19.siječnja 2020.

Upravni odbor je na svojoj sjednici dana 19. prosinca 2019.god. donio odluku o datumu Izborne skupštine Udruge lađara Neretve. U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, započinje i kandidacijski postupak, a Izborna skupština održati će se 19. siječnja 2020.god. sa početkom u 18h u Gradskoj vijećnici u Metkoviću (Zgrada političkih stranaka), Kralja Zvonimira 22.

STATUT UDRUGE 2019

 Napomene i upute:

 Kandidacijski postupak za izbor tijela Udruge završava 14. siječnja 2020. god. (krajnji rok za dostavu kandidatura na adresu ULN, bez obzira na način slanja)

• Pravo da budu birani u tijela ULN imaju svi državljani RH

• Jedan kandidat može svoju kandidaturu podnijeti za maksimalno dva tijela Udruge. U kandidaturi se mora navesti za koje se tijelo/a Udruge osoba kandidira

• Kandidature se mogu podnijeti za Predsjednika, Potpredsjednika, 2 člana Upravnog odbora i 3 člana Nadzorno-stegovnog odbora. Mandat svih tijela ULN traje 3 godine

• Kandidat za Predsjednika u svojoj kandidaturi predlaže Tajnika ULN i dva člana Upravnog odbora, i oni se sa njim biraju u paketu (odabirom Predsjednika na funkciju i oni bivaju izabrani na funkcije)

• Svi kandidati za članove svih tijela Udruge (i one koje predlaže kandidat za Predsjednika) uz svoju prijavu obavezno moraju dostaviti sljedeće; kopiju osobne iskaznice, životopis, dokaz o stručnoj spremi (kopija svjedodžbe/diplome/radne knjižice ili sl.), potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), kandidat za Predsjednika; viziju i program razvoja i aktivnosti Udruge za vrijeme svojeg mandata, kandidat za Predsjednika; potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga. Uz gore navedeno, kandidati mogu priložiti i dokaz ili izjavu o: iskustvu na sličnim poslovima, poznavanju rada na računalu (MS Office, Internet, mail, i sl.), poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, francuski ili talijanski), ostalim kvalitetama koje posjeduje, a koje mogu biti korisne za rad u tijelima Udruge

U skladu sa Statutom ULN, članice Skupštine su ove lađarske udruge/ekipe:

1.      Lađari općine Slivno

2.      Torcida Ploče

3.      UL Baćina

4.      UL Crni put

5.      UL Domagojevi Gusari Vid

6.      UL Gospa Karmelska Krvavac

7.      UL Gusari Komin

8.      UL Gusari Komin 2

9.      UL Jerkovac

10.  UL Jerkovac - juniori

11.  UL Južnjak Ploče

12.  UL Stablina 

13.  UL Staševica

14.  UL Sveti Ilija Metković

15.  UL Sveti Ilija Metković 2

16.  UL Škrapa Momići

17.  UL Vidonje Mlinište

18.  UOTV Rogotin

19.  Veterani 4. gardijske brigade


UDRUGA LAĐARA NERETVE

UPRAVNI ODBOR