www.maraton-ladja.hr

 

 

Održana skupština ULN

 

U Metkoviću je 4.prosinca 2016. održana Skupština ULN na kojoj su usvojene promjene u Statutu i Poslovniku rada Skupštine. Skupštini je nazočila nadpolovična većina članova Skupštine sa pravom glasa čime je konstatiran kvorum. Razlog sazivanja Skupštine što se u proteklom razdoblju pojavilo više stavki u Statutu za koje su članovi Upravnog odbora i članovi Udruge predlagali promjene. Nakon što je UO izradio prijedlog Statuta sa određenim promjenama, Statut je kao takav ranije dostavljen članovima na razmatranje. Po izvršenoj raspravi i dostavljenim prijedlozima Statut je jednoglasno usvojen:

STATUT 2016.

 

U drugoj točci dnevnog reda raspravljalo se o izmjenama Poslovnika o radu skupštine. Kao i prijedlog Statuta i ovaj prijedlog je ranije dostavljen članovima Skupštine na razmatranje. S obzirom na donesene promjene u Statutu (tijela udruge i sl.), promijenile se i stavke u Poslovniku o radu Skupštine ULN. Kao takav Poslovnik je jednoglasno usvojen.

 

Pod točkom Razno iznesen je prijedlog da se prvacima Maratona lađa Argo Bjelovar isplati naknada za organizaciju Noći prvaka (Prema Pravilniku, naknada se ne isplaćuje ukoliko se Noć prvaka ne oprganizira u dolini Neretve). S obzirom na troškove prijevoza ekipama iz doline Neretve i smještaj u Bjelovaru na Noći prvaka, a kako po Statutu postoji mogućnost isplate naknada i nagrada ekipama, Skupština j ejednoglasno usvojila prijedlog da se udruzi Argo Bjelovar isplati naknada u skladu sa financijskim prihodima u iznosu od 30 000 kn.

Članovi Skupštine upoznati su sa terminom održavanja Izborne Skupštine i načinima kandidiranja za tijela Udruge, te je ovom prilikom najavljen početak kandidacijskog razdoblja, o čemu će se još informirati svi putem web stranice udruge i e-mailova.

 

Udruga lađara Neretve