www-maraton-ladja.hr

Karta rute kojom su lađari prešli Jadransko more

Ova karta je točan pokazatelj lađarske rute "Tragom pradjedova" koju su neretvanski lađari izveli od 18.-20.lipnja 2010.godine. Karta je dobivena pomoću GPS-a. Od rta Višnjica kod Ploča do Termolija lađari su prešli 132,9 nautičke milje, prevedeno u kilometre to je 246,13 km čemu treba dodati  1 milju do Ploča i dio od Metkovića do Ploča (22,5 km).

Ukupno su lađari izveslali 270,48 km od Metkovića do Termolija (Italija) preko Jadranskog mora

za 37  sati neprekidnog veslanja.