www.maraton-ladja.hr

 

Lađom preko Jadrana-prva noć na moru
19.lipnja 2010., subota, oko 02 sata

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

Ante osvježava blog

 dok ima signala

dobra pašteta

u sitne sate

Milojko prati nogomet

lijepa kreveta...

neumorni lađari

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
Subota, 19.lipnja u 02 sata, vrijeme za smjenu, negdje kod vrha Pelješca
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
treba se istegnuti nakon veslanja... ulazi nova posada...

Miki Mileni: "čini

mi se da sam udario

veslom u ćuku" (morskog)

[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
ekipa spremna za nastavak, odvajanje od broda... Juhi sve snima...
[Click to enlarge image]
...odlaze u noć