www.maraton-ladja.hr

 

Lađom preko Jadrana-19.6.2010.

19.lipnja 2010., subota, tijekom dana (foto BM)

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

[Click to enlarge image]

posada pozorno prati... ...lađari neumorno veslaju, 5 milja na sat mediji
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
u vrijeme ručka, netko jede, netko vesla...
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
kao sardine u konzervi prostora je malo... ...zaspe se i na hodniku      
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
lađa je poskakivala na valovima kao kauboj na rodeu... dar za kapetana broda
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]

kužina

nova posada

tik do nas protutnjalo

 je nevrijeme

noćno veslanje ...ostali spavaju